Pomysł wybierania sędziów przez obywateli w głosowaniu powszechnym jest nie tylko przełomowy, ale też opiera się na gruntownie przemyślanym doświadczeniu. Wszak kiedy w takim samym trybie wybieramy posłów – do Sejmu dostają się wyłącznie osoby:

  • najgodniejsze,
  • najmędrsze,
  • wyjątkowo wręcz prawe i uczciwe,
  • prawdziwie niezależne.

Nie ma więc wątpliwości, że z sędziami będzie identycznie!

kacio59393
Reklamy