Czy to dzięki Łupaszce Polska przetrwała? Czy to dzięki wariatom ganiającym po lesie z fuzjami? Czy może dzięki tym 12987102_851416728319876_5286147032424303124_nwszystkim milionom bezimiennych Polaków, którzy w tym samym czasie w trudzie i znoju, nierzadko biedzie, zafundowanej przecież przez obłąkańczą politykę sanacyjną, której obrońcą był Łupaszka, odbudowywali kraj z ruin materialnych, biologicznych i moralnych?

KatoN

kacio59393

Reklamy