(…) Mój miły jest mi woreczkiem mirry
wśród piersi mych położonym.
Jak jabłoń wśród drzew leśnych,
tak ukochany mój wśród młodzieńców.
W upragnionym jego cieniu usiadłam,
a owoc jego słodki memu podniebieniu (…)
Wprowadził mnie do domu wina,
Ukochany mój przez otwór włożył rękę swą,
a serce me zadrżało z jego powodu.
Wstałam, aby otworzyć miłemu memu,
a z rąk mych kapała mirra,
z palców mych mirra drogocenna
– na uchwyt zasuwy (…)
Pieśń nad Pieśniami, Stary Testament
pnp
kacio59393
Reklamy