To co obecnie dzieje się w Europie Zachodniej każdy przytomny Polak powinien odczytywać nie na modłę liberalną tzn. że wielka wędrówka ludów nie jest skutkiem polityki multi kulti, nie jest skutkiem wojen i przyczyn ekonomicznych, ale jest zadośćuczynieniem wszystkich krzywd jakie Polska zaznała od Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. Musimy patrzeć na ten proces z pozycji eschatologicznych. Dlatego też postrzegać winniśmy muzułmański zalew Europy jako dar niebios.

KatoN

kacio59393

Reklamy