Zawsze pamiętaj, że tłum, który oklaskuje twoją koronację, jest tym samym tłumem, który będzie oklaskiwał twoją egzekucję.

Niech żyje Król! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana! Błogosławione królestwo, które On ustanowi, królestwo naszego przodka Dawida! Chwała Królowi!
Niecały tydzień później:
Ukrzyżuj go! Krew Jego na nas i na dzieci nasze!

g-0517kacio59393

Reklamy