I pomyśleć, że nasze żony, kochanki, dziewczyny, wyglądały kiedyś podobnie.

zkacio59393
Reklamy