Dać mi miotłę bym zamiótł publiczny plac

Albo kobietę bym ją kochał i zapładniał

Dać mi ojczyznę abym opiewał

Pejzaż lub ustrój lżył czy chwalił rząd

Przedstawić mi człowieka bym ujrzał jego wielkość

Czy nędzę i opisał w ciekawych słowach

Wskazać mi zakochanych bym się wzruszył

Posłać mnie do szpitala. Na komunalny cmentarz

Urządzić mi teatr igrzyska sportowe

Wojnę żniwa na wsi festyn w mieście

Albo nauczyć mnie prowadzić samochód pisać na maszynie

Zmusić do nauki języków czytania gazet

A ostatecznie dać mi choć wódki żebym pił

I potem rzygał bo poetów należy używać.

R. Wojaczek

wojaczek1kacio59393

Reklamy