18223_546524198821217_1700333298796007826_n

 

W latach 1815–1830 Królestwo Polskie pozostawało w unii personalnej z Imperium Rosyjskim, zaś cesarze Rosji nosili tytuł króla Polski i byli zobowiązani do koronacji w Warszawie:

  • 1815–1825 Aleksander I
  • 1825–1831 Mikołaj I, ostatni koronowany król Polski.

Do 1917 tytuł króla Polski był jednym z tytułów imperatorów Rosji:

  • 1831-1855 Mikolaj I
  • 1855-1881 Aleksander II
  • 1881-1894 Aleksander III
  • 1894-1917 Mikołaj II

Utworzona w 1917 Rada Regencyjna miała sprawować władzę tymczasową do czasu wprowadzenia na tron nowego władcy, co w istocie nigdy nie nastąpiło, zaś w 1918 roku Polska przyjęła ustrój republikański.

kacio59393
Reklamy