Niepełnosprawny senator Libicki z Platformy Obywatelskiej jest zdania, że wybór polskiego premiera na fotel przewodniczącego Rady Europejskiej, to wydarzenie, które w historii można porównać jedynie z wyborem Karola Wojtyły na papieża.

I słusznie, ja ze swej strony dodam, że  wstąpienie Polski do Unii Europejskiej śmiało przyrównać można jedynie do Chrztu Polski, zaś udział piszącego te słowa  w światowym konkursie na najlepszy blog  w 2011 roku organizowanym corocznie przez prestiżowy Onet przyrównać trzeba do Bitwy pod Grunwaldem.

Bądźmy dumni, że przedstawiciele naszego dumnego Narodu stają się dyplomatami i celebrytami o wymiarze światowym i epokowym.

KatoN

kn7

kacio59393

Reklamy