Polska chcąc przetrwać i liczyć się na arenie międzynarodowej musi stać się – po pierwsze – państwem wyznaniowy z katolicyzmem jako religią panującą. Po drugie – zrezygnować z ustroju demokratycznego i przywrócić monarchię dziedziczną; przenieść stolicę do Sandomierza zaś Warszawę zrównać z ziemią, jej mieszkańców skazać na rozproszenie (Akcja Wisła II). W prawodawstwie pojawi się na nowo kara śmierci (za obrazę panującego, zabójstwo z premedytacją, podpalenie i bluźnierstwo), cenzura prewencyjna i obyczajowa, monarchia zlikwiduje wolne soboty. W polityce zagranicznej reorientacja geopolityczna i ścisła współpraca z Rosją, co w efekcie doprowadzi do rozbioru Ukrainy oraz Litwy, pomiędzy Polskę i Rosję. Wystąpienie z niewydolnej i zbiurokratyzowanej Unii Europejskiej przyspiesza procesy pomiędzy nowymi sojusznikami i prowadzi do zawiązania unii personalnej z Białorusią i Rosją.

Nowo powstała Rzeczypospolita Trojga Narodów (RTN) w dalszej kolejności wasalizuje krok po kroku ościenne państwa oraz zachodnią Europę. RTN staje się Imperium, którego granicami są linie brzegowe położone nad Atlantykiem i Pacyfikiem. Stolicą Imperium jest Sandomierz, potężna aglomeracja miejska, w której mieszka 45 milionów ludzi. W wyniku procesów integracyjnych dochodzi do bezprecedensowego wydarzenia – prawosławie jedna się z katolicyzmem. Papieżem zostaje – po raz pierwszy w dziejach – Rosjanin; Kuria Rzymska opuszcza Watykan, który odtąd staje się jedynie letnią rezydencją papieża, zaś Stolicą Piotrową zostaje Toruń. Kiedy umiera sędziwy prymas Polski, kardynał Tadeusz Rydzyk, Ojciec Święty Włodzimierz I podczas uroczystości żałobnych ogłasza zwołanie nowego Soboru, który obraduje w Tychach. Postanowieniem Soboru Tyskiego (ST) językiem liturgii staje się na nowo łacina i greka, przywrócona zostaje Święta Inkwizycja wraz odrodzonym zakonem dominikanów. Cesarz Rzeczypospolitej Trojga Narodów – Dariusz Najmłodszy na zakończenie obrad Soboru, wzywa cały świat chrześcijański oraz braci muzułmanów do odbicia Ziemi Świętej z rąk Izraelczyków. Na Bliski Wschód wyrusza Wielka Krucjata. USA zadłużone na niespotykaną skalę w dziejach ludzkości w chińskich bankach nie są w stanie zareagować politycznie i militarnie. Amerykanie pogrążają się w izolacjonizmie. Jerozolima po setkach lat na powrót staje się chrześcijańska! Papież Włodzimierz stwarza możliwość przechodzenia muzułmanom na katolicyzm, zostaje utworzony specjalny ordynariat dla wyznawców islamu, powołana wspólna komisja pod przewodnictwem papieża przełamuje bariery natury teologicznej; pojedyncze ortodoksyjne szkoły żydowskie zaczynają uznawać Jezusa z Nazaretu za Mesjasza. Państwo Izrael przez społeczność międzynarodową zostaje wymazany z mapy świata. Umęczony wiekami bratobójczych walk Orient pogrąża się w pokoju; pieczę nad zapewnienie dobrosąsiedzkich stosunków sprawują Wielka Persja i Syria. Arabia Saudyjska – i jej poplecznicy – odcięta od interesów ze Stanami Zjednoczonymi rozpada się.

Odbywająca karę dożywotniego więzienia za zbrodnię chrystianofobii sędziwa profesor Magdalena Środa z okazji odbicia Ziemi Świętej zostaje ułaskawiona przez cesarza i na uroczystej konferencji prasowej po opuszczeniu murów więzienia w Wiśniczu Nowym oświadcza z nieukrywanym wzruszeniem, że pragnie powrócić na łono Kościoła kończąc słowami, które przechodzą do historii “Wybaczcie mi, bo nie wiedziałam, co czynię”. Zamyka się za klauzurą jednego z żeńskich zakonów. W wyniku powszechnej amnestii na wolność wychodzą osadzeni w więzieniach w wyniku przeprowadzonych przed laty procesów, byli politycy z okresu “tyrańskiej demokracji” – demokratyczni bandyci tej miary, co Jarosław K., Donald T., Janusz P. Janusz KM. i inni.

Rząd Brazylii zwraca się do Jego Cesarskiej Wysokości Rzeczypospolitej Trojga Narodów o rekolonizację. Imperator wyraża zgodę, prezydent Brazylii składa wieczysty hołd lenny na Dworze Cesarskim w Sandomierzu. W ślad za Brazylią zaczynają iść inne kraje. W Afryce wybuchają zamieszki, ludność afrykańskich krajów domaga się rządów białego człowieka. Burowie zaczynają na powrót rządzić Republiką Południowej Afryki, co powoduje w przecięgu kilku lat potężny boom ekonomiczny. Miliony Murzynów z całej Afryki pragnie osiedlić się w kraju białego człowieka.

W Pennemunde i Bajkonurze trwają intensywne przygotowania do lotu na Marsa, na Księżycu zaś po wznowieniu lotów na srebrny glob założone zostają pierwsze kolonie; powstaje pierwszy kościół poza Ziemią – księżycowa katedra pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Kosmicznej ma 1410 metrów wysokości i może pomieścić 6 milionów wiernych. Pielgrzymki z Ziemi organizuje przywrócone do łask Biuro Podróży Orbis.

Gospodarka w cesarstwie kwitnie. Udzielaniem pożyczek i całym systemem bankowym zajmuje się odrodzony Zakon Templariuszy; lichwa karana jest śmiercią. Szkolnictwem i wychowywaniem nowych pokoleń zajmują się jezuici, co w sposób znakomity podnosi wyniki, ludzie są coraz wszechstronniej wykształceni i przygotowani do życia. Aborcja jest zakazana, problemy zaś natury seksualnej są leczone na koszt państwa.

Dotychczasowe zachodnie metropolie podupadają na znaczeniu. Wyludniają się. Na “rdzennych” terenach Imperium (dawna Polska, Białoruś, Rosja) następuje boom demograficzny. Na ziemiach dawnej Francji, Niemiec, hula wiatr. Cesarstwo w geście dobrej woli jako znak pokoju oddaje braciom muzułmanom Wyspy Brytyjskie – tak powstaje Londonistan. Muzułmanie mogą się osiedlać w dawnej Wielkiej Brytanii ale pod warunkiem, że przejdą na katolicyzm, co umożliwia im wspólna deklaracja komisji dwustronnej. Nazywani odtąd “musli catholic” stają się z czasem najbardziej religijną grupą społeczną o konserwatywnych poglądach.

Marionetkowe zachodnie monarchie, jako wylęgarnie rozpusty i diabelskich idei, zostają zniesione. Cesarz osadza na hiszpańskim tronie karlistę, Francja na nowo staje się królestwem, zaś rządząca Włoską Republiką Społeczną prawnuczka Benito Mussoliniego, przysięga cesarstwu dozgonną przyjaźń; państwo niemieckie przestaje istnieć, zastąpione zostaje księstwami: Bawarskim i Frankofońskim, ziemie należące do Prus włączone zostają w skład Imperium. Berlin staje się miastem powiatowym o lokalnym znaczeniu sławnym z przeładunku dorsza i śledzia bałtyckiego. Po latach niepokojów na kontynencie północnoamerykańskim Kanada wraca pod koronę francuską, zaś Stany Zjednoczone zostają podzielone na enklawy, w których władzę sprawują pod nadzorem sandomierskiej stolicy potomkowie Indian  etc. etc.

Wizja polityczna musi być śmiała a nawet zuchwała w przeciwnym razie kończy się na zapewnieniu wyborcom jedynie ciepłej wody w kranach.

Notka zaś musi być na tyle frapująca i ciekawie napisana, aby czytelnikowi wystąpiły rumieńce na wyobraźni i nie zniknął z twarzy uśmiech podziwu dla kunsztu piszącego te słowa…

KatoN

kn

kacio59393

Reklamy