W 1946 roku odbyło się w Polsce słynne referendum, w którym zadano trzy pytania. Oczywiście tzw. opozycja antykomunistyczna zbojkotowała wtedy głosowanie bądź namawiała do głosowania „3xNIE”.

Powiem szczerze, że gdyby dzisiaj doszło do podobnego referendum, w którym musiałbym odpowiedzieć na te same pytania, odpowiedziałbym „3xTAK”.

Zobaczmy jak brzmiały pytania:

1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?

2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?

3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

Dzisiaj jakbym odpowiedział na tak zadane pytania? Oczywiście, jestem za zniesieniem Senatu, jestem nawet za zniesieniem Sejmu – bandy idiotów, służących obcym interesom. Punkt drugi popieram w całości. Odpowiedź na punkt trzeci jest oczywista.

knoA zatem. To tzw. komuniści w 1946 roku mieli rację a nie tzw. żołnierze wyklęci wałęsający się po lasach czy też marionetkowy rząd na uchodźstwie. Bieganie po lasach z karabinami i czekanie na Andersa, który miał przybyć na białym koniu było groteską. Rozumieli to przedstawiciele przedwojennej endecji, którzy poparli zmiany w kraju po 1945 roku. Innej Polski wtedy nie było. Trzeba było żyć w warunkach jakie zgotowali nam alianci i dogadywać się z sowietami, aby straty materialne i biologiczne były jak najmniejsze. Kto tego nie rozumie jest idiotą.

KatoN

kacio59393

Reklamy