Mały obrazek. Genialny, teologia w soczewce, porządek wszechświata, hierarchia bytów. Obrazek, który mówi wszystko o człowieku i Bogu zwierzęcym rozumem. Ilustracja filozofii Arystotelesa i teologii Tomasza, scholastyka, dowód na istnienie Boga. Każdy syn musi mieć ojca, który objaśni mu świat, który dał mu życie. Prościej nie można.

 

Pan panówkacio5939
Reklamy