Referendum KRYM 2014 r.
– frekwencja 81,36 %
– 95,5 % było ZA

czyli ZA ~ 77 % obywateli. Więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Referendum Polska 2003 r.  Przystąpienie do UE
– frekwencja 58,85 %
– 77,45% było ZA

czyli ZA ~ 45,58 % obywateli. Mniej niż połowa uprawnionych do głosowania.

kacio5939

Reklamy