Ponieważ do kretynów można dotrzeć tylko językiem i argumentacją ZWYCIĘZCÓW, więc krótko o II mocarstwie świata, wyrosłym na naszych oczach w czasie niewiele dłuższym niż polska transformacja.

Oto spiżowe zasady chińskiej polityki. Nie chcę się pastwić. Lecz porównajcie je z „podskokami” naszych żałosnych pajaców.

„Sformułowana przez architekta chińskich reform Deng Xiaopinga, odwołująca się do starożytnych chińskich koncepcji, bez znajomości których zachowanie Chin na arenie międzynarodowej może wydawać się dziwne i niezrozumiałe. Doktryna ta została zapisana 24 chińskimi hieroglifami (stąd nazywana jest często 24 znakami Denga), dość osobliwym, jak na standardy zachodnie, językiem. Składa się z sześciu zasad:

  • obserwujcie chłodno i spokojnie (冷静观察);
  • zabezpieczajcie pozycje (站稳脚跟);
  • zdobywajcie zaufanie (沉着应付);
  • ukrywajcie własne możliwości (韬光养晦);
  • czekajcie na swój czas, nie wychodząc przed szereg (善于守拙);
  • nie podnoście głowy, żądając przywództwa (绝不当头).


Strategia 24 znaków, spośród których najważniejsze było pozostawanie w cieniu i ukrywanie własnych możliwości, zapewniła Chinom w ostatnich prawie czterech dekadach, jak określał to Deng, „stabilne otoczenie międzynarodowe” dla ich rozwoju”.

kacio5939
Reklamy