Dla mnie homoseksualizm to nadzieja dla Polski, Męskości i Lechickiego człowieka.

Gejostwo od zawsze stało na straży najbardziej męskich cnót – jak czystość, wojskowość, intelektualny rasizm, męski szowinizm i gotowość do poświęceń. Najczystszą zaś postacią gejostwa jest zdecydowany Monarchizm, to w nim Ruch Gejowski ma swoje korzenie. Dlatego każdy gej może spokojnie podziwiać kult faraonów egipskich, wielkość intelektualną katolickich Karlistów, marszruty Jungerowskich dziarskich Chłopów, witalizm łotewskich agrariuszy czy polskich ułanów, widząc w nich czyste wcielenie rasowych instynktów Wiecznej Męskości, która w Gejostwie osiąga kulminację swojej czystości.

indeksJestem mentalnym Pedałem. Oczekuję afirmacji i uwielbienia.

Kobiety to podludzie.

Moimi idolami są Czajkowski i Ernst Röhm – wielki kompozytor zmuszony do samobójstwa i polityk, szef SA, wizjoner, zabity przez hitlerowców. Jestem potomkiem perskich nieśmiertelnych i członków legionu tebańskiego. Kobiety są wkurwiające ogólnie. Czytam z wypiekami na twarzy Trumana Capote i słucham muzyki stworzonej przez Farrokha Bulsarę.

Na kolana.

kacio5939

Reklamy